سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

89/3/19
11:19 صبح

نحوه سفارش تلفنی کتاب

بدست جامعه شناسی22 خرداد در دسته سفارش تلفنی

علاقه مندان می توانند برای تهیه کتاب جامعه شناسی 22 خرداد با شماره تلفن 88808981 تماس حاصل فرمایند.
89/3/18
5:42 عصر

'جامعه شناسی 22 خرداد ' منتشر میشود

بدست جامعه شناسی22 خرداد در دسته جامعه شناسی، 22 خرداد، پرویز امینی

"جامعه
شناسی‌ 22 خرداد، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آینه واقعیت "
عنوان کتابی است که تحلیل جامعی را از حوادث، تهدیدها و فرصت‌های یک‌سال
گذشته در قالب محتوای جامعه شناسی سیاسی ارائه می دهد.

پرویز امینی، نویسنده کتاب مهار قدرت در مردم‌سالاری
دینی کتابی را تحت عنوان "جامعه شناسی 22 خرداد " آماده کرده است.

"جامعه شناسی‌ 22 خرداد، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آینه
واقعیت " عنوان کتابی است که تحلیل جامعی را از حوادث، تهدیدها و فرصت‌های
یک‌سال گذشته در قالب محتوای جامعه شناسی سیاسی ارائه می دهد.

این کتاب در پنج فصل کلی "جامعه شناسی آرای انتخابات دهم ریاست
جمهوری "، "تقلب؛ جامعه شناسی یک واقعیت یا یک دروغ "، "رفتارشناسی
گروه‌های سیاسی در انتخابات دهم "، "براندازی نرم با استفاده از روش‌های
انقلاب فرهنگی " و "بازخوانی مدیریت رهبر معظم انقلاب در انتخابات دهم
ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن " تنظیم شده است.

این کتاب در 260 صفحه توسط انتشارات فرهنگ اندیشه به چاپ رسیده است.

پرویز امینی، نویسنده این کتاب، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه
شهید بهشتی، صاحب نظر در مسائل اجتماعی و سیاسی، نویسنده و پژوهشگر و دبیر
اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل است.